diagnose behandeling advies

Paarden Tandarts

Bart Vandepitte

paardentandarts

Over Bart

Met deze website wil ik elke paardeneigenaar informatie verschaffen over het belang van een degelijke tandverzorging voor je kostbare paard. In vele gevallen worden de tanden nagekeken indien er zich een probleem voordoet. Het is echter aan te bevelen om de tanden van je paard preventief te behandelen en zo vele ongemakken te voorkomen.

Als je paard een gezond en goed onderhouden gebit heeft, zal het een optimale stofwisseling hebben, goedkoper zijn in onderhoud, vriendelijker zijn in de omgang, aangenamer om te rijden en langer en gezonder leven.

Welkom op de website!

Neem uw paard z’n tanden geregeld onder handen!!

Voor een afspraak of advies kan u vrijblijvend contact opnemen.


Waarom

Beter voorkomen dan genezen

Paardentanden groeien ongeveer 3 à 4 mm per jaar. In tegenstelling tot wilde paarden beschikken gedomesticeerde paarden niet over de mogelijkheid om 18 uur per dag te kauwen, zodat de tanden wat kunnen slijten. Het voedsel dat we vandaag aan onze paarden geven (soorten mengelingen) zijn veel ‘softer’ dan het voedsel dat wilde paarden aten. Hierdoor slijten de tanden minder en ontstaan er problemen in de mond.

Dit is niet het enige, ook de positie van de tanden in de tandboog maken deel uit van gebitsproblemen. De onderkaak is smaller dan de bovenkaak, waardoor de scherpe email-punten op de tanden in de onderkaak langs de binnenzijde staan en op de tanden in de bovenkaak langs de buitenzijde. Doordat daar geen weerstand is (de tanden mekaar niet raken), hebben de tanden ruimte om te groeien.

Symptomen

Kenmerken van problemen in de mond
 • Tijdens de algemene verzorging

  Asymmetrisch hoofd zwellingen
  Gevoelig bij aanraken
  Stank uit de mond of neus
  Oog – neusuitvloeiing
  Slokdarmverstopping
  Onverteerde voedselresten in de ontlasting
  Koliek

 • Tijdens het eten

  Proppen maken hooi / stro
  Morsen met het eten
  Traag en voorzichtig eten
  Met open mond kauwen
  Verslikken
  Aan één kant kauwen
  Veel water drinken tijdens het eten weken van voedsel

 • Tijdens het rijden

  Hoofd scheef houden / schudden
  Hard in de mond
  Bit niet aannemen / vastnemen
  Tong uit de mond steken
  Slecht of niet nageven
  Bokken / steigeren
  Manken / onregelmatig lopen

Problemen

De meest voorkomende gebitsproblemen
 • Emailpunten

  Dit zijn scherpe punten die zich ontwikkelen aan de buitenzijde van de bovenste kiezen en aan de binnenzijde van de onderste kiezen. Dit gedeelte van tanden slijt dan niet af en wordt vlijmscherp. Emailpunten veroorzaken vaak letsels aan de wangslijmhuid. Hier biedt wegvijlen van de emailpunten de oplossing.

 • Voorste haak

  Zo’n haak ontstaat wanneer de eerste kies doorgroeit en dit ten gevolge van geen goede antagonist (tegenoverstaande tand). Deze paarden zijn over – of onderbijters, hier hebben de tanden niet de juiste positie ten op zichte van mekaar. De onderkaak staat iets naar achter of naar voor waardoor de tanden niet perfect op mekaar passen. Hierdoor kunnen paarden moeilijk kauwen, met als gevolg een ongelijke en overdreven afslijting van de maaltanden. Hier biedt wegvijlen en op gelijk niveau brengen + afronden de oplossing.

  Achterste haak

  Hetzelfde als een voorste haak maar op de laatste kiezen ( onder- of bovenkaak ).

 • Wolfstanden

  Dit zijn kleine tandjes net voor de eerste kiezen. Meestal in de bovenkaak, uitzonderlijk in de onderkaak. Deze tanden zitten op de plaats waar het bit komt en veroorzaakt dikwijls ongemak ( het zijn zeer gevoelige tanden ). Wolfstanden zijn genetisch bepaald. Hier biedt trekken van de wolfstanden de oplossing.

 • Blinde wolfstand

  Dit is een wolfstand die niet doorheen het tandvlees breekt. Deze kan ver voor de eerste kies staan en vaak schuin ingeplant . Wanneer deze tanden problemen geven biedt trekken de oplossing.

 • Melktanden

  Wanneer jonge paarden hun tanden wisselen, gebeurt het vaak dat de melktanden te vast blijven zitten en daardoor het doorbreken van de definitieve tanden hinderen (zowel snijtanden als kiezen). Ook hier biedt trekken de oplossing.


Emailpunten
Voorste haak
Wolfstanden

Dit zijn de meest voorkomende gebitsproblemen. Er zijn natuurlijk altijd afwijkingen.

Het malen van het voedsel, en dus ook de spijsvertering, wordt moeilijker door pijn en irritatie in de mond. Het rijden wordt moeilijker door pijn en irritatie in de mond. Het bit wordt slecht of niet verdragen in de mond.

De omgang met je paard wordt moeilijker, het humeur verandert in negatieve zin. Bij problemen gaan paarden op een andere manier beginnen eten. Ze gaan dikwijls aan één zijde eten of het kauwvlak niet meer volledig gebruiken. Hierdoor ontstaat een verkeerde druk op het kaakgewricht en worden de spieren aan het hoofd anders gebruikt dan normaal en er zal pijn ontstaan.

Wanneer

& hoe vaak

Tussen 2,5 & 5 jaar

Tussen de leeftijd van 2,5 en 5 jaar wisselen paarden hun melktanden en komen definitieve tanden in de plaats. Bij deze paarden is het belangrijk dat ze halfjaarlijks gecontroleerd en indien nodig behandeld worden. Rond deze periode worden paarden zadelmak gemaakt / geleerd en is het uitermate belangrijk de paardenmond te laten controleren. Zo kan je er bij ongehoorzaamheid zeker van zijn dat het niets met het gebit te maken heeft.

Vanaf 5 jaar

Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn paarden klaar met wisselen en is een jaarlijkse controle voldoende, indien zich geen afwijkingen of tussentijdse problemen voordoen. De conditie van het paardengebit is uiteraard bij elk paard anders. Het ene paard heeft een sterk gebit en het andere een zwak gebit.

Frequentie

De frequentie is afhankelijk van :
• De leeftijd
• Het ras
• Manier van leven
• Soort voedsel
• Prestaties die moeten geleverd worden
• Aanwezige afwijkingen

Behandeling

Kennismaken • diagnose • behandeling

Een paard heeft 36 tot 42 tanden waarvan 12 snijtanden en 24 kiezen, hengsten en ruinen hebben ook nog haaktanden (2 onder en 2 boven). Veel paarden hebben ook één of twee wolfstanden. Er kunnen altijd afwijkingen voorkomen.

Behandeling

 • Benadering

  Op een rustige manier kennis maken met het te behandelen paard

  Achtergrondinformatie verzamelen:
  - Leeftijd ev. zelf bepalen
  - Eet- of rijproblemen
  - Gedragsproblemen
  - Controle van het hoofd zwellingen

  Aanbrengen van de mondklem (=speculum) en diagnose stellen

  Wegvijlen van haken / email-punten

  Verwijderen van melkdoppen

 • Snijtanden / kiezen

  Balanceren van het hele gebit (gelijkmatig contact onder- en bovenkaak)
  - Verwijderen wolfstanden, gebroken / rotte kiezen, tandsteen
  - Corrigeren van snijtanden bij overbeet / onderbeet
  - Indien nodig aanbrengen van ‘Bit Seats’
  - Inkorten en afronden van haaktanden
  - Verwijderen kalkaanslag op de tanden

 • Resultaat

  Als je paard een gezond en goed onderhouden gebit heeft, zal het een optimale stofwisseling hebben, goedkoper zijn in onderhoud, vriendelijker zijn in de omgang, aangenamer om te rijden ( betere prestaties ) en langer leven!

Het resultaaat

 • Voor

 • Na

Belangrijk is het 3-punts balans te verkrijgen, d.w.z. dat de druk op het kaakgewricht, de kiezen en de fronttanden evenredig verdeeld wordt. Er wordt steeds met het allernieuwste materiaal gewerkt dat er op de markt is. Momenteel wordt er gewerkt met ‘diamant’-raspen, aangedreven door een quasi geluidloze motor op speciale batterijen, al dan niet in combinatie met de handraspen. Op aanvraag kan er ook uitsluitend met de handraspen worden gewerkt.

De meeste paarden laten zich zonder problemen behandelen, maar er zijn altijd paarden die moeilijk of zelfs niet te behandelen zijn. Dit kan o.a. door stress, angst, 1 ste keer,... . Om deze paarden veilig te behandelen en goed werk te leveren, dienen ze verdoofd te worden (kan anders zeer gevaarlijk zijn voor paard en omstaanders!)

Dit kan door de dierenarts worden toegediend met een intraveneuze injectie, maar kan ook door de paardeneigenaar zelf worden gedaan. Dit product is DOMOSEDAN GEL, te verkrijgen bij je dierenarts. Eenvoudig toe te dienen en efficiënt. Deze (blauwe) gel dient onder de tong te worden aangebracht, een half uur voor de afspraak met de tandarts. Klik hier voor meer info over het product en de toediening.

Downloads

Afspraken lijst (om uit te hangen in de stal)   •   Naamkaartje   •   Flyer

Foto's

Bart aan het werk

Contact

Bart Vandepitte

U kan mij vrijblijvend contacteren op het nummer +32(0)477 / 88.30.44